สีเมทัลลิคและสีเหลือบ (Metallic & Interference)

สีเมทัลลิคและสีเหลือบ (Metallic & Interference)
Firing Range: 760-840 °C

ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาและบนเคลือบ สำหรับระบายประดับชิ้นงานของชำร่วย ภาชนะใช้งานและกระเบื้อง สีมีคุณสมบัติพิเศษคือให้สีเหลือบเงาสะท้อนแสงแวววาวคล้ายผิวโลหะเช่น เงิน ทอง บรอนซ์ และวาวเหลือบสีต่างๆ ชุดสีพัฒนาพร้อมคุณสมบัติต้านทานต่อสารเคมี การขัดถู ผิวสีราบเรียบและคงตัวต่ออุณหภมิเผาได้ดียิ่งขึ้น ชุด 16 สี มีดังต่อไปนี้

สีเมทัลลิคและสีเหลือบ: ให้สีวาวแบบโลหะบนพื้นสีอ่อนและบนพื้นเคลือบสีเข้ม สีในเฉดเดียวกันผสมกันเองได้ ควรทำการทดลองก่อนใช้ในการผลิต ส่วนสีเหลือบมีลักษณะพิเศษคือให้สีเหลือบวาวสดใส เหลือบสีเปลี่ยนไปได้ด้วยมุมมองที่ต่างกันเมื่อสะท้อนแสงบนพื้นเข้มเช่น น้ำเงินโคบอลท์ เขียว เคลือบสีดำ ถ้าใช้งานบนพื้นสีอ่อน บางมุมมองจะเห็นเป็นสีเงากึ่งด้านพร้อมเหลือบรุ้งสีอ่อน เมื่อผสมกับสีเมทัลลิคหรือสีบนเคลือบจะให้สีแปลกใหม่เพิ่มขึ้น

ช่วงอุณหภูมิเผา:
• กระเบื้อง 45-60 นาที 780-840 °C
• พอร์ซเลน 4-6 ช.ม. 800-840 °C
• สโตนแวร์/โบนไชน่า 5-10 ช.ม. 780-800 °C
• เอิร์ธเธินแวร์ 4-6 ช.ม. 760-800 °C

การเผา: การเผาใช้งานที่ดีควรเผาที่อุณหภูมิต่ำพอดี และเผาแช่ในช่วงสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ การเผาเร็วช่วยให้เหลือบมุกของสีดีกว่าการเผานาน การพิจารณาปรับอุณหภูมิงานเผาให้เหมาะสมจะให้ผลงานที่ดียิ่งขึ้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก