วัตถุดิบเซรามิคส์ (Ceramic Raw Materials)

วัตถุดิบเซรามิคส์ (Ceramic Raw Materials)

ผลิตภัณฑ์/PRODUCTS ORIGIN
อลูมิน่าเผาแล้ว Alumina Calcined 325 M CHINA
อลูมินั่มไฮดรอกไซด์ Aluminium Hydroxide HWF-8 CHINA
ดินดำ Ball Clay BC-1 (Granular) CHINA
แบเรี่ยมคาร์บอเนต Barium Carbonate CHINA
เบนโทไนท์ Bentonite Bentowhite LOCAL
เถ้ากระดูก Bone Ash 256/ND ENGLAND
แคลเซี่ยมคาร์บอเนต Calcium Carbonate 9QQ LOCAL
โดโลไมท์-ไมโครดอล Dolomite Microdol 1 NORWAY
โปแตส-เฟลด์สปาร์ Potash Feldspar Quantum K400 LOCAL
โซเดียม-เฟลด์สปาร์ Sodium Feldspar Maxum N400 LOCAL
ดินขาวผง YMT Kaolin Clay, ECKALITE YMT AUSTRALIA
ดินขาวเผาแล้ว, สโนไวท์ Kaolin Calcined, Snowhite CHINA
ซิลิก้าผง Silica Flour Cerasil 400 LOCAL
สแตนดาร์ดสโตน #3 STD. Stone #3 (Dickite Powder) LOCAL
สตรอนเที่ยมคาร์บอเนต Strontium Carbonate CHINA
ทัลคัม Talcum Powder: 325# CHINA
ไทเทเนียมไดออกไซด์ Titanium Dioxide CHINA
โวลลาสโทไนท์ Wallastonite CHINA
ซิงค์ออกไซด์ Zinc Oxide PERU
เซอร์โคเนียมซิลิเกต Zirconium Silicate LOCAL

ออกไซด์สารให้สี/OXIDE COLORANTS
โครมออกไซด์ [สีเขียว] Chrome Oxide (Green) CHINA
โคบอลท์ออกไซด์ Cobalt Oxide Black FINLAND
คอปเปอร์ออกไซด์ Copper Oxide Black [cupric] LOCAL
เหล็กออกไซด์ Iron Oxide Red 130 [ferric] CHINA
แมงกานีสไดออกไซด์ Manganese Dioxide 70% -200# CHINA
นิเกิ้ลออกไซด์ Nickel Oxide Black BELGIUM
รูไทล์ผง Rutile Flour AUSTRALIA
ทินออกไซด์ Tin Oxide ITALY

แสดง %d รายการ