สีสะเตน (Color Stain)

สีสะเตน (Color Stain)
Firing Range: 800-1300 °C

เนืัอสีคุณภาพสม่ำเสมอทนอุณหภมิสูงบดละเอียดพร้อมใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ในงานตกแต่งเซรามิคส์ด้วยรูปลอก ผสมเคลือบสีและสีใต้เคลือบบนชิ้นงานเอิร์ธเธินแวร์ สโตนแวร์ และพอร์ซเลน ชุด 30 สี มีคุณลักษณะและการใช้งานดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด 30 ผลลัพท์