เครื่องหยอดของเหลว (FlowCon)

เครื่องหยอดของเหลว (FlowCon)

FlowCon XII เครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติ (Liquid Dispenser) ตั้งโปรแกรมการทำงานและเวลาด้วยระบบดิจิตอล มีความแม่นยำสูง ใช้งานได้เอนกประสงค์ในหลายอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการหยอดของเหลวเป็นจุด เดินของเหลวไหลเป็นเส้นหรือแม้แต่การเติมของเหลว มีระบบดูดกลับสุญญากาศสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำเพื่อไม่ให้หยดเมื่อสั่งหยุด มีพอร์ต I/O สามารถ Interface กับอุปกรณ์ภายนอกได้

คุณลักษณะพิเศษมีดังนีั:

• ตั้งโหมดการทำงานได้ 3 โหมดคือ Manual, Timer และ Cycle
• โหมด Timer ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0.001-999.9 วินาที
• โหมด Cycle ตั้งเวลา ON และ OFF ได้ตั้งแต่ 0.001 หรือ 1.000-999.9 วินาที จำนวน 0000-9999 รอบ (ถ้ากำหนดจำนวนรอบเป็น 0000 เครื่องจะทำงานตลอดไม่หยุดจนกว่าจะกดปุ่ม EXIT)
• แสดงผลด้วย LED 7 Segment 4 หลัก สีเขียว
• มีหลอด LED แสดงการทำงานและสถานะในแต่ละโหมด
• สามารถจำเวลาและค่าต่างๆในแต่ละโหมดไว้ในหน่วยความจำได้ และจำโหมดการทำงานครั้งสุดท้ายไว้
• ในโหมด Cycle สามารถกดปุ่มเพื่อทบทวนโปรแกรมที่ตั้งไว้ และดูจำนวนรอบที่เหลือขณะเครื่องทำงาน
• ขณะกดปุ่มหน้าแผงจะมีเสียงและแจ้งเตือนเมื่อทำงานครบรอบที่กำหนด
• มีพอร์ตอินพุตและเอาท์พุตสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านคอนเนคเตอร์ DB 9
• มีปุ่ม SHOT ที่หน้าแผงเพื่อสั่งงานแทนสวิสท์นิ้วมือ/สวิสท์เท้าเหยียบ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเครื่องหยอดของเหลว (Liquid Dispenser)

♦ Barrel Adapter Assembly and Oring
♦ Barrel and Piston
♦ End Cap and Tip Cap
♦ Tapered Needle
♦ Stainless Steel Needle
♦ Flexible Needle
♦ Precision Needle

แสดง %d รายการ