P-572 น้ำยาผสมสีพิมพ์ฯ

P-572 น้ำยาผสมสีพิมพ์ฯ

น้ำยาผสมสีพิมพ์เชื้อน้ำเหมาะสำหรับงานพิมพ์ตรงบนผิวเคลือบที่ยังมิได้เผาหรือพิมพ์ตกแต่งชิ้นงานเครื่องเคลืบอบดินเผาด้วยสีใต้เคลือบ น้ำยาผสมสีพิมพ์นี้ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

♦ ผสมให้สีแห้งช้า เชืัอน้ำทำความสะอาดแบบพิมพ์ได้ง่าย
♦ สีที่พิมพ์แล้ว อาจพิมพ์ทับสีที่สองได้อีกเมื่อสีแห้ง
♦ เนืัอสีผสมจะข้น แต่ไหลตัวได้ดีและไม่ทำให้สีอุดตัน
♦ เนืัอสีผสมจะไม่จมก้นแข็งแม้เก็บไว้ในระยะยาว
♦ น้ำยาผสมสามารถเผาสลายได้หมดจดโดยปราศจากเถ้า

สำหรับการพิมพ์ลงบนผิวเคลือบที่ยังมิได้เผา น้ำยา P-122 กาวเคลือบ สามารถพ่นลงบนผิวเคลือบ ป้องกันมิให้หลุดเป็นฝุ่นในขณะทำการพิมพ์

อัตราส่วนผสม: 100 ส่วน ของสีผงแห้งโดยน้ำหนัก 70-80 ส่วน ของน้ำยาผสมโดยน้ำหนัก ไม่ควรเติมน้ำในสีที่ผสม ควรปิดภาชนะให้สนิทป้องกันมิให้สีแห้งเหนียว หากจำเป็นอาจเติมน้ำยาผสมเพิ่ม ช่วยให้สีอ่อนตัวเพื่อให้พิมพ์ได้ดีขึ้น

ขนาดบรรจุ: ถังพลาสติค 1, 5, 25 ก.ก.
________________________________________

Typical Properties

Chemical Nature: Mixture of polyglycol with synthetic resin
Appearance: Colorless liquid
Solubility: Water soluble
Viscosity: (Gardner) 40-50 cps
Storage Duration: Unlimited
Packing: 1, 5, 25 kg.

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก