P-526 น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ

P-526 น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ

น้ำยาผสมสีนี้ได้พัฒนาให้เหมาะแก่การใช้งานระบายสีด้วยเชืัอน้ำ ซึ่งให้ความสะดวกมากกว่าการใช้ด้วยสีเชืัอน้ำมัน ข้อเด่นกว่าก็คือสามารถทำงานในระบบเชืัอน้ำได้คุณภาพงานดีเช่นกัน สีเก็บรักษาง่ายและประหยัดกว่าด้วย

การผสมสีกับน้ำยาผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีที่สุด โดยการใช้เครื่องบดผสมแบบสามลูกกลิ้งหรืออาจเติมในตอนท้ายสุดของการเตรียมสีด้วยเครื่องบดแบบบอลมิลล์ก็ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับงานสีบนเคลือบและสีใต้เคลือบ โดยเฉพาะสีใต้เคลือบภายหลังจากระบายสีแล้วสีจะสามารถดูดซึมน้ำยาเคลือบใสทับได้ดีมาก ไม่มีปัญหาอันเกิดจากการที่สีดูดซึมน้ำยาเคลือบไม่ดี จึงทำให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ P-526 นี้เผาสลายตัวได้ง่ายและหมดจดเพียงช่วงอุณหภูมิต่ำเท่านั้น

สัดส่วนการผสม: สี/น้ำยาผสม 1.5 : 1
ขนาดบรรจุ: ถังพลาสติค 1, 5, 25 ก.ก.
________________________________________

Typical Properties

Chemical Nature: Water solution of a modified cellulose resin and polyethylene glycol, small amount of wetting agent and fungicide are present
Flash Point: Not applicable
Thinner/Cleaner: Water
Color/Medium Ratio: 1.5 : 1
Storage Duration: Unlimited
Packing: 1, 5, 25 kg.

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก