P-520 น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ

P-520 น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ

น้ำยาสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีเนืัอเข้มข้นเป็นพิเศษ สำหรับผสมสีใต้เคลือบในงานระบายหรือวนรอบจานบนเนืัอดินเผาดิบ เนืัอสีที่ผสมน้ำยาตามสัดส่วนแนะนำจะได้เนืัอสีที่มีคุณลักษณะแบบ สีแห้งช้า ทำให้สามารถระบายไปกลับบริเวณกว้างได้ดีก่อนที่สีจะแห้งตัว คล้ายกับการระบายด้วยสีเชื้อน้ำมันจึงระบายได้ราบเรียบกว่าโดยไม่มีรอยแปรง ในบางกรณีที่ต้องการให้เกิดรอยแปรงเพิ่มขึ้น ก็สามารถดทำได้ง่ายโดยลดสัดส่วนของน้ำยาผสมให้น้อยลง

เมื่อสีแห้งจะเกาะติดชิันงานแน่นจับต้องได้โดยไม่หลุดง่าย ภายหลังสีแห้งแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมง สามารถชุบน้ำยาเคลือบใสทับและดูดซึมได้ดี จึงทำให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ น้ำยานีัเผาสลายได้ง่ายและหมดจดในช่วงอุณหภมิต้นๆเท่านั้น

คุณสมบัติพิเศษของน้ำยาผสมสีนี้คือ
♦ สีที่เตรียมไว้แล้วจะไม่ตกตะกอนง่าย แม้ทิ้งไว้นานก็สามารถคนให้เข้าเนื้อกันได้ง่ายอีก
♦ มีสารช่วยลดฟองขณะใช้งาน ทำให้ระบายได้สะดวกยิ่งขึ้น
♦ มีสารกันบูดช่วยให้เก็บรักษาไว้ได้นาน

สัดส่วนการผสม: สี/น้ำยาผสม/น้ำ 10 : 3-5 : 5
ขนาดบรรจุ: ถังพลาสติค 5, 25 ก.ก.
________________________________________

Typical Properties

Chemical Nature: Small solution of a modified and polyethylene glycol containing wetting agent and small quantity of fungicide
Appearance: Hazy viscous liquid
Thinner/Cleaner: Water
Color/Medium/Water Ratio: 10 : 3-5 : 5
Storage Duration: Unlimited
Packing: 5, 25 kg.

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก